Nyckelharpan idag

Nyckelharpan är idag en levande del av vår kultur och vår folkmusik. Detta är till stor del tack vare Eric Sahlström, som var tillverkare av nyckelharpor, speleman och kompositör. Under den senare halvan av 1900-talet bidrog han stort till att nyckelharpan spreds även utanför Uppland, där instrumentet har som starkast rötter.

Numera kan nyckelharpan därför höras inte bara i traditionell folkmusik, utan även i modern svensk popmusik. Exempel på artister som har använt sig av nyckelharpa i sin musik är Nordman (där medlemmen Mats Wester är riksspelman), Hedningarna, Åsa Jinder och Väsen. En av de mest kända låtarna internationellt där nyckelharpa spelas är sannolikt ABBA:s Dum dum diddle från deras fjärde album Arrival.

Sedan 1990 arrangeras världsmästerskap i nyckelharpa. I år, 2014, hölls mästerskapen i samband med Århundradets spelmansstämma på Skansen. Tävlingen sker i två klasser, dels en klass för de som spelar gammelharpa och dels en klass för de som spelar modern nyckelharpa. Gammelharpsklassen vanns av Björn Björn från Gotland (som tog hem titeln för tredje året i rad), och den moderna klassen av Emilia Amper från Stockholm. Gunnar Fredelius, som är producent för tävlingen, menar att det fanns en viktig anledning till varför man valde att kalla den just världsmästerskap. Man ville rikta uppmärksamhet mot att nyckelharpan spelas i andra länder än Sverige, och samtidigt väcka frågan om nyckelharpan är ett svenskt instrument, vilket det är.Nyckelharpan idag 1

Nyckelharpan spelas som nämndes ovan även i andra länder än i Sverige idag. Det är framförallt populärt i Japan, USA och Schweiz, men spelas även i Tyskland och Storbritannien. I Tyskland arrangerades till exempel 2014 den tolfte årliga uppsättningen av de internationella nyckelharpsdagarna, då deltagare från Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien, Frankrike, Nederländerna och Sverige deltog. Dagarna anordnas av ”The European Nyckelharpa Cooperation”. Även i USA finns organisationer för de som spelar nyckelharpa, till exempel ANA, ”American Nyckelharpa Association”. Flera utländska spelemän har blivit kända inom nyckelharpsgemenskapen, bland annat Marco Ambrosini, en italiensk musiker som spelat nyckelharpa sedan 1983. När han började med detta blev han den första musikern som spelat nyckelharpa utanför Sverige sedan barocken. En annan välkänd, internationell nyckelharpsspelare är den belgiska musikern Didier François. Han har blivit känd för att ha en ovanlig teknik och en ovanlig ställning när han spelar. Istället för att ha nyckelharpan i rät vinkel mot kroppen låter han den hänga som en gitarr, och använder ett ställ för att hålla nyckelharpan en bit ut från kroppen. Detta låter honom använda armarna mer ledigt, och nyckelharpan producerar även ett öppnare ljud. På detta sätt fortsätter nyckelharpan att utvecklas och vara levande än idag.