Den heta nyckelharpsdebatten

Nyckelharpa må vara ett oskyldigt instrument med rötterna från norra Uppland. Ett instrument som förenat svenska bönder under flera årtionden. Men under några dagar i mars fick nyckelharpan stå i centrum för en debatt som är aktuell än idag. Under denna tid behandlades det genom flera motioner i riksdagen om huruvida nyckelharpan skulle bli ett svenskt nationalinstrument och där och då så splittrade nyckelharpan lägren mer än vad den förenade.

Argument mot nyckelharpan som nationalinstrument
Det var uttalandet om att Nyckelharpan ”har en klang av svenskt själsliv i sig” som fick debatten om nyckelharpan att blossa upp. Formuleringen förde tankarna till klassisk 1800-talsromanitk där särskilda naturväsen och landskap blev starkt identifierade med landet i fråga. Förlängningen av detta var att särskilda karaktärsdrag tillskrevs folk av olika nationaliteter. Många hävdade att kulturer endast är konstruktioner och att nyckelharpan som typiskt svenskt egentligen bara var påhitt. Att det som var typiskt svenskt på 1800-talet inte alls är något som svenskar förknippar sig med idag.Den heta nyckelharpsdebatten 2

 

Andra tyckte också att utnämningen av nyckelharpan som nationalinstrument skulle medföra en stagnering av instrumentets utveckling. Många nyckelharpsentusiaster hade sett instrumentet utvecklas mycket de senaste 50 åren och en utnämning skulle göra att instrumentet fick fasta och statiska klassifikationer. Med att låta nyckelharpan bli svenskt nationalinstrument så handlade det mer om ett tillbakablickande än framtidsvisioner för instrumentet i sig.

Argument för nyckelharpan som nationalinstrument
De som stödde denna motion tyckte att det skulle vara ett erkännande för svenskt musikarv. Det skulle vara som ett nationellt segertåg för alla nyckelharpsälskare runtom i Sverige. Nyckelharpan skulle också symbolisera den spelmanskultur som var populär i Sverige förr i tiden. Nyckelharpans roll i svensk lyrikhistoria har också varit unik då den vid ett flertal tillfällen uppmärksammats av Carl-Micheal Bellman i sina epistlar. Som ett instrument traditionellt gjort av gran så var det väl lämpat att låta den få symbolisera Sverige, enligt Kristina Zakrisson (S) och Monica Öhman (S) som skrev motionen den 4 oktober 2001.

 

Trots att debatten om nyckelharpan har lagt sig så är den ett exempel på en debatt som kommer upp med jämna mellanrum. Debatten om ”Vad som är svenskt?”, senaste 2014 blev det återigen aktuellt när Volvo lade tyngd på svenskhet genom en påkostad reklamfilm med sina bilar, Zlatan Ibrahimovic, kärnfamiljen och svenska fjällen i fokus. Debatten finns också i litteraturen där mängder av titlar finns att tillgå som ljudböcker hos Storytel.